İnternet Sitemizin İşleyişini İyileştirmek İçin Çerezler Kullanılmaktadır.

KVKK ve Çerez Politikasını incelemek için tıklayınız!

Engelli Girişimcilere Uluslararası Proje Desteği

Bursa- AB Hibe programlarından ERASMUS+ KA210 VET kapsamında hibe alan Disabled
Entrepreneurs Empowerment Project (DEEP)- Engelli Girişimcileri Güçlendirme Projesi, Bursa
Büyükşehir Belediyesi B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi, ACTION FOR
PEOPLE ve ADEPEP (Associação para o Desenvolvimento e Promoção do Empreendorismo
em Portugal) ortaklığında faaliyetlerine başlamıştır. Projenin genel amacı; Avrupa Birliği
bölgesinde engelli girişimcilerin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konusunda farkındalığını ve
bilgi düzeyini artırarak girişimcilik becerilerini güçlendirmek, girişimlerini sürdürülebilir kılmaktır.
Proje engelli girişimciler için güncel veri toplanması ve karşılaştırmalı analiz yapılması, strateji
önerisi sunulmasını ve engelli bireylerin girişimcilik kapasitesini güçlendirmeyi, engelli bireyler için
girişimcilik cesareti ve motivasyonu yaratmayı hedeflemektedir.

01 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 12 ay sürecek proje sonunda;

  • Engelli Girişimcilere Yönelik Ulusal Düzeyde hazırlanacak 3 Adet Mevcut Durum Raporu
    yayınlanacak,
  • 9 engelli girişimcinin başarı hikâyelerini içeren deneyim toplantısı gerçekleştirilecek,
  • 9 engelli girişimcinin başarı hikâyelerini içeren bir e- kitap yayınlanacak,
  • 3 başarı hikâyesi podcast hazırlanıp yayınlanacaktır,
  • Dijital ve çevresel sürdürülebilirlik üzerine 3 tematik podcast/video hazırlanıp yayınlanacaktır.

DEEP Projesi ile engelli girişimcilerin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konusunda farkındalığını
ve bilgi düzeyini artırarak girişimcilik becerilerini güçlendirmek ve girişimlerini sürdürülebilir kılmak
amaçlanmaktadır. B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nde kapsayıcı bir hizmet
standardı geliştirebilmek için bu proje önemli bir adım olacaktır. Engelli girişimcileri ekosisteme
dahil etmek, toplumların daha kapsayıcı, adil ve yenilikçi hale gelmelerine katkı sağlayacaktır.
 

(Fotoğraf: Freepik Premium)